Chybějící žáci si ve třetí třídě nemusí dopisovat do sešitů cvičení, která jsme napsali do sešitů ve škole nebo za domácí úkol, ale jsou povinni si zopakovat/procvičit/naučit se učivo, které bylo probráno.